FORMAT

Projekty szpitali wykonane przez architektoniczną Pracownię Projektową FORMAT z BydgoszczyPracownia Projektowa FORMAT Jacek Wiśniewski istnieje od 1993 roku i zajmuje się projektowaniem przede wszystkim budynków użyteczności publicznej. Firma wyspecjalizowała się szczególnie w projektowaniu placówek leczniczych, począwszy od klinik i szpitali, poprzez zakłady opiekuńczo-lecznicze, ambulatoria, pracownie badań endoskopowych, zakłady rehabilitacji leczniczej i laboratoria, a skończywszy na pomieszczeniach praktyk zawodowych.

Podstawowym celem procesu projektowego jest jak najlepsze rozpoznanie potrzeb zamawiającego i dostosowanie do nich rozwiązań projektowych. W naszej działalności ogromną rolę odgrywa ścisła współpraca z zamawiającym na każdym etapie opracowywania projektu i podczas jego realizacji. Celem Pracowni jest nie tylko sprawne wypełnienie postanowień umowy, ale przede wszystkim końcowy efekt w postaci funkcjonalnych i estetycznych obiektów.

Dodatkowym obszarem działania Pracowni jest rzeczoznawstwo polegające na uzgadnianiu projektów w zakresie sanitarnohigieniczym oraz opiniowaniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownia, oprócz obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej każdego projektanta, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej jako podmiot gospodarczy.