REFERENCJE

Lista dokumentów referencyjnych dotyczących projektowania szpitali, rozbudowy obiektów służby zdrowia, budowy klinik prywatnych i projektowania budynków służby zdrowia, a także planów architektonicznych prywatnych gabinetów służby zdrowia i innych obiektów.

Referencje dotyczące projektów obiektów medycznych

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Bydgoszczy

Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy

Rozbudowa Hospicjum im. Ks. J. Popiełuszki

Centrum Leczenia Chorób Naczyń Molscy w Bydgoszczy

Referencje dotyczące projektów budownictwa ogólnego

Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy