Referencje – realizacja projektu Centrum Medycznego Gizińscy

 

Transkrypt dokumentu dotyczącego projektu budowy Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 05.03.2010 r.

REFERENCJE

NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy Katarzyna Gizińska, Włodzisław Giziński, Jędrzej Giziński ul.Kościuszki 16 Bydgoszcz stwierdza, że mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski działający pod firmą Pracownia Projektowa „FORMAT” Jacek Wiśniewski ul. Kasztanowa 27a/21 w Bydgoszczy, jest autorem opracowanego w okresie od stycznia 2007 r. do maja 2007 r. projektu budowlano-wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku szkoły na NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy przy ul. Leśnej 9 w Bydgoszczy. Inwestycję zrealizowano w okresie od czerwca 2007 r. do 1 września 2008 roku.

Podstawowe parametry inwestycji (wg PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”):

Powierzchnia całkowita 4.034,71 m2;
Powierzchnia netto 2.977,66 m2;
Powierzchnia użytkowa 1.634,29 m2;
Kubatura 12.852,52 m3.
Wartość prac projektowych ogółem netto:

W skład Centrum wchodzą:

  • Dział przyjęć,
  • Przychodnia,
  • Gabinety USG i EEG,
  • Pracownia badań endoskopowych,
  • Oddział psychiatryczny na 12 łóżek i 30 pacjentów dziennych,
  • Oddział chirurgiczny na 18 łóżek,
  • Blok operacyjny z 2 salami operacyjnymi i 2 stanowiskami wybudzeniowymi,
  • Podręczna sterylizacja, dezynfektornia,
  • Dział gospodarczy, pom. techniczne, administracja,
  • Infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie terenu.

Kwalifikacje zawodowe, stosowane rozwiązania projektowe oraz zaangażowanie w realizację inwestycji oferowane przez mgr inż. arch. Jacka Wiśniewskiego zostały wysoko ocenione i są godne polecenia.
Wymienione prace mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski wykonał terminowo, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną.

(Podpisy i pieczęcie)

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE Gizińscy
Jędrzej Giziński
Dyrektor
d/s finansowo administracyjnych

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE
Gizińscy
Kierownik Zakładu
Włodzisław Giziński

Oryginał dokumentu – REFERENCJE – projekt Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy

(projekt wstępny, koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, architektoniczny projekt wykonawczy
wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi prawem)

Referencje dla architekta Jacka Wiśniewskiego - projekt centrum medycznego w Bydgoszczy