OPIEKA ZDROWOTNA

projektowanie szpitali i klinik, rozbudowa i modernizacja oddziałów łóżkowych modernizacja szpitala, projektowanie oddziałów intensywnej terapii, projektowanie prywatnych gabinetów lekarskich dostosowanie oddziałów szpitalnych do wymagań unijnych, modernizacje klinik i oddziałów, projekty architektoniczne

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Bydgoszczy – projekt modernizacji szpitala dermatologicznego na ZOL

Projekt szpitala: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Zakład Medycyny Paliatywnej, I Klinika Psychiatrii, Klinika Dermatologii i Klinika Geriatrii, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy

Zaprojektowanie Szpitala Eskulap – Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy – dostosowanie i przeprojektowanie szpitala

Centrum Zdrowia Psychicznego – I etap, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy – projekt architektoniczny szpitala

Projekt rozbudowy szpitala: Zespół Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralna Sterylizatornia oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Uniwersytecki Nr 1 w Bydgoszczy

Pawilon dla Hospicjum im. bł. ks. J. Popiełuszki przy parafii Św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy – projektowanie rozbudowy szpitala

Projekt: Gabinety lekarskie z pracownią endoskopową w Bydgoszczy

Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy

Modernizacja bloku operacyjnego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. dr J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Centrum Medyczne EPIMIGREN w Osielsku

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku, filia Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Szpital Powiatowy w Chojnicach

Uwaga: Lista zawiera projekty powstałe w Pracowni Projektowej FORMAT Jacek Wiśniewski oraz projekty autorstwa architekta Jacka Wiśniewskiego opracowane w ramach umów o pracę.