Projekt Szpitala Powiatowego w Chojnicach

Szpital Powiatowy w Chojnicach

Lokalizacja Chojnice, ul. Leśna 10
Projekt 1996-2002
Realizacja 1996-2002
Powierzchnia netto 30.879 m2
Kubatura 128.754 m3
Łóżka 395 szt.
Sale operacyjne 6 szt.

Szpital zaprojektowany został na terenie o powierzchni około 10,0 hektarów i składa się z następujących obiektów:
budynku diagnostyczno-łóżkowego,
pawilonu pulmonologicznego,
budynku kuchni i pralni,
zakładu anatomii patologicznej,
budynku techniczno-warsztatowego,
kotłowni ze spalarnią odpadów medycznych i oczyszczalnią ścieków,
stacji gazów medycznych,
magazynu materiałów niebezpiecznych,
zbiorników wody ze studnią głębinową,
lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

Najważniejszą częścią Szpitala jest budynek diagnostyczno-łóżkowy, w którym znajdują się :
oddział wewnętrzny,
oddział kardiologiczny,
oddział chirurgiczny,
oddział ortopedyczny,
oddział położniczo-ginekologiczny,
oddział dziecięcy,
oddział okulistyczny,
oddział laryngologiczny,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej,
oddział chemioterapii,
blok operacyjny,
szpitalny oddział ratunkowy,
pracownia radiologiczna,
pracownia endoskopowa,
pracownia tomograficzna,
zakład rehabilitacji,
stacja dializ,
stacja krwiodawstwa,
laboratorium histopatologiczne,
laboratorium analityczne,
laboratorium mikrobiologiczne,
zespół porodowy,
centralna sterylizacja,
centralna stacja łóżek,
apteka szpitalna.

Od 1998 r. do zakończenia inwestycji w 2002 r. architekt Jacek Wiśniewski pełnił równocześnie funkcje projektanta wybranych obiektów Szpitala i generalnego projektanta inwestycji, do którego obowiązków należało przede wszystkim koordynowanie prac projektowych i nadzorowanie robót budowlanych.

Opracowania projektowe dotyczą części architektonicznej projektów wykonawczych budynków diagnostyczno-łóżkowego i warsztatowo-technicznego oraz lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

 
powrót do listy projektów szpitali