Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy Centrum Pulmunologii

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Lokalizacja Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
Projekt 2009
Realizacja –
Powierzchnia netto 12.539 m2
Łóżka 212 szt.
Sale operacyjne 2 szt.

Celem opracowania było dostosowanie Centrum, którego najstarsza część pochodzi z końca XIX wieku, do wymagań aktualnych przepisów i standardów. W projekcie uwzględniono następujące podstawowe funkcje:
dział przyjęć,
oddziały łóżkowe,
oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej,
blok operacyjny,
pracownię badań endoskopowych,
pracownię zaburzeń oddychania w czasie snu,
dział chemioterapii,
pracownię telemedycyny,
poradnie,
zakład radiologii z pracownią tomografii komputerowej,
laboratorium analityczne,
zakład diagnostyki mikrobiologicznej,
centralną dezynfektornię ze stacją przygotowania łóżek,
centralną sterylizację,
zakład patomorfologii,
aptekę szpitalną,
szatnie personelu,
dział żywienia.

powrót do listy projektów szpitali