Referencje – projekt szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Transkrypt dokumentu dotyczącego projektu szpitala
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Bydgoszczy

 

PROJ-PRZEM-PROJEKT Spółka z o.o. 85-739 Bydgoszcz, Fordońska 110.
IPB „Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej.86″

Bydgoszcz, dnia 24.05.2013 r.

REFERENCJE

    Wykonawca – PRACOWNIA PROJEKTOWA „FORMAT” Jacek Wiśniewski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Emilii Plater 17/5 opracował na zlecenie PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. dokumentację projektową dla inwestycji polegającej na budowie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – Zakładu Medycyny Paliatywnej, I Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy (o powierzchni użytkowej 9646,11 m2 i kubaturze 68.102,61 m3) dla Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz.

    W/w dokumentacja projektowa obejmowała prace wstępne, koncepcje, projekt budowlany, wykonawczy wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi prawem. Dokumentacja została opracowana w terminie od 10.07.2012 r. do 21.02.2013 r. Wartość wykonanych przez firmę „FORMAT” – opracowań projektowych związanych z przedmiotową inwestycją wynosiła brutto — zł.

    Kwalifikacje Wykonawcy, stosowane rozwiązania, wysoka jakość i wszechstronność usług projektowych oferowanych przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ „FORMAT” zostały wysoko ocenione i są godne polecenia.

Wymienione prace PRACOWNIA PROJEKTOWA „FORMAT” wykonała terminowo i z należytą starannością.

 

PROKURENT
Janusz Musiała

oryginał dokumentu – REFERENCJE – projekt rozbudowy szpitala UCK w Bydgoszczy

(projekt wstępny, koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, architektoniczny projekt wykonawczy
wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami wymaganymi prawem)

Transkrypt dokumentu, projektowanie szpitali, REFERENCJE za dokumentację projektową dla inwestycji polegającej na budowie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Zakładu Medycyny Paliatywnej, I Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy dla pana mgr inż. architekta Jacka Wiśniewskiego z Pracowni Projektowej FORMAT z Bydgoszczy

Referencje dla mgr inż. architekta Jacka Wiśniewskiego z Pracowni Projektowej FORMAT za dokumentację projektową dla inwestycji polegającej na budowie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – Zakładu Medycyny Paliatywnej, I Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy

architektoniczny projekt wykonawczy rozbudowy szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Bydgoszczy zrealizowany przez architekta mgr inż. Jacka Wiśniewskiego z Bydgoszczy
Opis zaprojektowanego obiektu szpitalnego, jego parametry architektoniczne oraz fotografie znajdują się na stronie Projekt architektoniczny rozbudowy obiektów szpitalnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Bydgoszczy
Zobacz także inne referencje dotyczące projektowania szpitali, realizacji rozbudowy wielołóżkowych oddziałów szpitalnych, projektów architektonicznych przychodni i planów budowy prywatnych klinik zrealizowanych przez Pracownię Projektową FORMAT z Bydgoszczy w dla obiektów służby zdrowia

 

Projekt architektoniczny budowy obiektu medycznego składającego się z Zakładu Medycyny Paliatywnej, Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy

projektowanie szpitala – budowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Bydgoszczy – wykonawca projektu architektonicznego mgr inż. Jacek Wiśniewski z Bydgoszczy